Testimoninaza partigiana di Giacomina Castagnetti e Giacomo Notari

Testimonianza partigiana di Giacomina Castagnetti e Giacomo Notari con il sindaco Luca Vecchi, Teatro Valli, 2014